Algemene Voorwaarden
Over ons Contact Bedrijfsgegevens Algemene Voorwaarden Privacybeleid en cookies

Gebruiksvoorwaarden

Nustay behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en je verdere gebruik van deze site valt onder de Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van het gebruik.

Meer informatie over Nustay is te vinden op Over ons

Algemene Voorwaarden

Copyright melding

Je erkent dat alle inhoud op deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de informatie, gegevens, software (zoals hieronder gedefinieerd), foto's, grafieken, video, lettertypen, afbeeldingen, muziek, geluid, foto's, illustraties, kaarten, ontwerpen, pictogrammen , geschreven en ander materiaal en compilaties (gezamenlijk "Content") intellectueel eigendom en auteursrechtelijk beschermde werken zijn van Nustay en / of diverse externe leveranciers ( "Providers"). Jouw reproducties of de opslag van content opgehaald van deze site, in alle vormen, media en technologieën die nu bestaan of hierna worden ontwikkeld, zijn onderworpen aan alle toepasselijke wetten.

Copyright Klachtenbeleid

Als je in goed vertrouwen gelooft dat materialen door ons op de Site gehost inbreuk maken op jouw auteursrecht, kun je (of je agent) ons een schriftelijk bericht sturen dat de volgende informatie bevat:

 1. Een duidelijke identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens jou is geschonden.
 2. Een duidelijke identificatie van het materiaal waarvan je claimt dat het inbreuk maakt op de rechten van het auteursrechtelijk beschermde werk, en informatie die ons in staat stelt om dat materiaal op de Site te vinden, zoals een link naar het inbreukmakend materiaal.
 3. Je contactgegevens, zodat we kunnen reageren op je klacht, bij voorkeur inclusief een e-mailadres en telefoonnummer.
 4. Een verklaring dat je een "in goed vertrouwen gelooft dat het materiaal dat wordt geclaimd als inbreuk op het auteursrecht niet door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet is toegestaan."
 5. Een verklaring dat "de informatie in het bericht juist is en, op straffe van meineed, de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermoedelijk inbreuk is gemaakt."
 6. De mededeling moet worden ondertekend door de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het exclusieve recht waarop de vermeende inbreuk is gepleegd.

Mededelingen met betrekking tot deze site kunnen per e-mail worden gestuurd naar info@nustay.com.
Alle kennisgevingen die voldoen aan de bovenstaande eisen zullen we bekijken en behandelen.

We raden je aan om je juridisch adviseur te raadplegen voordat je een kennisgeving of tegenbericht indient. Besef ook dat als je een valse claim van inbreuk op auteursrechten maakt, dit valt onder burgerlijke aansprakelijkheid.

Software op deze site

Alle software die gedownload kan worden vanaf deze site ( "Software"), is auteursrechtelijk beschermd werk van de Nustay bedrijven en/of onze Providers. Het gebruik van dergelijke software is onderworpen aan de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, indien aanwezig, die hoort bij, of is opgenomen in de Software ( "Licentieovereenkomst"). Je mag geen Software installeren of gebruiken die voorzien is van een licentie-overeenkomst, tenzij je eerst akkoord gaat met de voorwaarden uit de licentieovereenkomst. Voor elke software die zonder licentieovereenkomst kan worden gedownload op deze site, verlenen we aan jou, de gebruiker, een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om de software te bekijken en het op andere manieren gebruiken van deze site in overeenstemming met deze voorwaarden en voor geen enkel ander doel.

Houdt u er rekening mee dat alle Software, inclusief en zonder beperking, alle HTML code en Active X-besturingselementen op deze website, eigendom zijn van de Nustay Bedrijven en/of onze Providers en wordt beschermd door copyrightwetten en internationale verdragen. Elke reproductie of herdistributie van de Software is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot zware civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen worden vervolgd voor zover maximaal mogelijk is.

Zonder het voorgaande te beperken, is kopiëren of reproduceren van de Software naar een andere server of locatie voor verdere reproductie of herdistributie uitdrukkelijk verboden. Als de Software al is gegarandeerd, dan uitsluitend volgens de voorwaarden van de licentieovereenkomst.

Bedrijfs Identificatie en Handelsmerken

Voor alle inhoud van deze site geldt: © 2015 Nustay ApS. Alle rechten voorbehouden. Nustay, ApS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die beheerd worden door andere partijen dan Nustay ApS. Nustay, ApS en het Nustay-logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Nustay, ApS ( "Handelsmerken"). Andere logo's en product- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars. Foto's op de site mogen alleen bekeken worden en mogen niet worden opgeslagen of gedownload in welk formaat dan ook.

Je mag de Handelsmerken op geen enkele wijze gebruiken, kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren, met inbegrip van reclame of publiciteit met betrekking tot de distributie van de materialen op deze site, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nustay. Het gebruik van Handelsmerken op enige andere website of netwerk computer omgeving is verboden.

Gebruik van de Site

Je verklaart en garandeert dat je: (i) wettelijke leeftijd hoog genoeg is om bindende wettelijke verplichtingen aan te gaan voor enige aansprakelijkheid je kunt lijden als gevolg van je gebruik van deze site; (Ii) deze site uitsluitend voor legale doeleinden gebruikt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden; (Iii) deze site alleen gebruikt om legitieme reserveringen voor jezelf of voor een ander persoon voor wie je wettelijk bevoegd bent om op te treden. Je belooft verder om je lidmaatschapsgegevens direct bij te werken om deze actueel, volledig en accuraat te houden. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken iemand de toegang tot deze site en de diensten die wij aanbieden te ontzeggen, op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Gebruik Beperking

Deze site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Of je wel of geen commercieel doel hebt, je gaat ermee akkoord om geen/niet:

 1. Gebruik te maken van robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen of een handmatig proces om toegang te krijgen tot de inhoud van deze site en de informatie op deze site, deze te controleren of te kopiëren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nustay's
 2. Eventuele beperkingen in alle robot exclusion headers of andere maatregelen die gebruikt worden om de toegang tot deze Site te beheren, te bypassen, omzeilen of anderszins te schenden
 3. Actie te ondernemen die leidt tot of kan leiden tot, naar oordeel van Nustay, een onredelijke of onevenredig grote belasting van de infrastructuur van de Site
 4. Te deep-linken naar een gedeelte van deze site (inclusief, zonder beperking, het aankooppad naar eventuele reisservices) voor welk doel dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nustay of (of ??)
 5. Te "Kaderen", "spiegelen" of op andere wijze een deel van deze website op te nemen in een andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Je mag deze site alleen gebruiken voor indiening van legitieme verzoeken voor boeking van de producten of diensten die worden aangeboden (elk een "Verzoek") en je zult deze site niet gebruiken voor speculatieve, valse of frauduleuze aanvragen, of enige andere soort Verzoeken in die in afwachting zijn van de vraag.

Het is een overtreding van de wet om met een valse naam of met een ongeldige creditcard een Verzoek in te dienen. Houd er rekening mee dat zelfs als je ons niet je echte naam geeft, je webbrowser een uniek Internet adres aan ons zendt, wat door wetshandhavers kan worden gebruikt om je te identificeren. Frauduleuze gebruikers zullen worden vervolgd in de ruimste zin van de wet.

Toestemming wordt verleendom delen van deze Site elektronisch te kopiëren en af te drukken in hard-copy met als enige doel het gebruik van deze site als een shopping medium. Elk ander gebruik van materialen of de inhoud van deze site, met inbegrip van de reproductie voor een ander doel dan hierboven vermeld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nustay, is verboden. In het bijzonder ga je akkoord met het niet gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, vertalen, kopiëren, distribueren, verzenden, publiceren, in licentie, afgeleide werken van, in het openbaar te tonen, uit te voeren, over te dragen of te verkopen of opnieuw te verkopen van enige informatie, software, producten of diensten verkregen van deze site, behalve als dit uitdrukkelijk is toegestaan door Nustay.

Provider regels en beperkingen

Aanvullende Provider voorwaarden kunnen van toepassing zijn op je reservering en de aankoop van producten en diensten die je selecteert. Lees deze aanvullende voorwaarden zorgvuldig. Je stemt ermee in om je te houden aan de bepalingen en voorwaarden van de aankoop opgelegd door een Provider met wie je kiest om zaken te doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de betaling van alle verschuldigde bedragen en de naleving van regels en beperkingen van de Provider met betrekking tot de beschikbaarheid en het gebruik van de tarieven, producten of diensten.

Je begrijpt dat elke overtreding van de regels en beperkingen van een willekeurige provider kan leiden tot annulering van je reservering (en), leidt tot ontzegging van toegang tot de toepasselijke producten of diensten, tot het vervallen van je betaalde bedragen voor deze reservering(en) en / of in onze debitering van je account voor eventuele kosten door ons gemaakt als gevolg van een dergelijke schending.

Accommodatie Locaties

Hoewel de meeste reizen, met inbegrip van reizen naar internationale bestemmingen, zonder incidenten worden gemaakt, kan reizen naar bepaalde bestemmingen een groter risico zijn dan andere bestemmingen. Wij adviseren Gebruikers dringend om reisbeperkingen, waarschuwingen, aankondigingen en adviezen die door hun regering worden uitgegeven te raadplegen, voorafgaand aan het boeken van accommodatie, in het bijzonder bij het reizen naar internationale bestemmingen.

Door het te koop aanbieden van accommodatie op specifieke bestemmingen, geven we geen garantie dat reizen naar die bestemmingen raadzaam of zonder risico is en de Nustay Bedrijven zijn niet aansprakelijk voor schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit reizen naar dergelijke bestemmingen.

Beoordelingen, Opmerkingen En Overige Inzendingen

We kunnen je aanmoedigen om je opmerkingen en vragen met ons te delen, maar we kunnen niet op alles reageren. Houd er rekening mee dat door het indienen van content op deze site via e-mail, berichten op de site of anderszins, met inbegrip van alle hotelbeoordelingen, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën en dergelijke in inzendingen (collectief, "Inzendingen"), je de "Nustay Bedrijven en de aangesloten, mede-gemerkte en /of gelinkte website partners via wie wij service bieden (gezamenlijk" Nustay Affiliates "), een niet-exclusieve, royalty-vrije, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en volledig in sublicentie recht geeft om ( a) te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, te publiceren, afgeleide werken en in het openbaar te tonen, uit te voeren en dergelijke Inzendingen uit te dragen over de hele wereld in alle media, nu bekend of hierna bedacht, en (b) gebruik te maken van de naam die je in verband met dergelijke Inzending indient. Je erkent dat Nustay kan kiezen voor identificatie van je opmerkingen of beoordelingen (bijvoorbeeld het tonen van je naam en woonplaats op een hotelbeoordeling die je indient) naar eigen goeddunken en dat zulke inzendingen kunnen worden gedeeld met onze toeleveranciers. Je verleent Nustay verder het recht tot wettelijke vervolging van een persoon of entiteit die jouw of Nustays rechten in de Inzendingen schendt door schending van deze Overeenkomst (zoals gedefinieerd in Volledige overeenkomst hieronder). Je erkent en aanvaardt dat Inzendingen niet-vertrouwelijk zijn en niet jouw eigendom zijn. Nustay wijzigt de Inzendingen niet en volledig toegestaan bij de wet zal Nustay op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de inzendingen gepost of ingediend door jou of vanwege het latere gebruik of distributie ervan. Wij hebben geen verplichting om je Inzending te plaatsen; wij behouden ons het recht voor om in absolute discretie te bepalen welke inzendingen op de site worden gepubliceerd. Wij behouden ons het recht voor om vanwege welke reden dan ook, naar Nustays inzicht, inzendingen te weigeren te plaatsen of te verwijderen (zonder voorafgaande kennisgeving). Dit is inclusief situaties waarin Nustay een klacht van een derde ontvangt en/of redenen heeft om aan te nemen dat deze Gebruiksvoorwaarden zijn geschonden. Als je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dan kun je geen inzendingen sturen. Aanvullend zal Nustay niet controleren, onderschrijven of goedkeuren de standpunten of opmerkingen, uitgedrukt in alle inzendingen, welke de persoonlijke opvattingen zijn van de individuen tijdens het indienen. Alle beslissingen op basis van de standpunten van anderen die op de Site worden weergegeven zijn op eigen risico.

Let op: wij zijn niet verantwoordelijk voor het bekijken van ongevraagde ideeën voor ons bedrijf (zoals product- of reclame-ideeën) en aanvaarden geen aansprakelijkheid als gevolg van enige overeenkomst tussen die ideeën en materialen die kunnen voorkomen in toekomstige Nustay programma's.

Je bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van je Inzendingen (in het bijzonder met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reviews geplaatst op deze site). Het is verboden om, en je verplicht je en je garandeert dat je niet deelneemt aan het plaatsen of verzenden naar of van deze site: (i) Inzendingen die opzettelijk of roekeloos zijn gepost en die letsel kunnen veroorzaken of een persoon of zijn bedrijf kunnen beledigen, in het bijzonder al het onware, kwaadaardige, onwettige, bedreigende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische materiaal of content die redelijkerwijs daarvoor kan worden aangezien; (Ii) ander materiaal of content die de wetten van publiciteit en / of privacy, of elke andere wet zou schenden; (Iii) enig commercieel materiaal of content (inclusief, maar niet beperkt tot, het werven van fondsen, reclame of marketing van een goed of diensten); en (iv) enig materiaal of content wat inbreuk maakt op, misbruik maakt van of in strijd is met het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht of andere eigendomsrechten van een derde partij. Bovendien verklaar en garandeer je dat: (a) je eigenaar bent van of op een andere manier wettelijke controle hebt over de rechten op de Inzendingen die je post; (b) dat op de datum van verzending de Inzendingen accuraat zijn; en (c) je gedraagt je niet zodanig dat je op enige wijze bedriegt of misleidt en je zult je niet bezighouden met frauduleuze of illegale activiteiten en deze op geen enkele wijze aanmoedigen

Je bent als enige aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een schending van de voorgaande beperkingen of enige andere schade die voortvloeit uit het plaatsen van content op deze Site. Je erkent dat Nustay zonder kennisgeving aan jou haar rechten uitoefent (bijvoorbeeld gebruiken, publiceren, verwijderen) op alle content die je indient.

Als je een klacht hebt over inzendingen die zijn gepost op de Site dan moet je deze klacht schriftelijk indienen (met vermelding van zo veel mogelijk informatie over de omstandigheden) naar info@nustay.com. Nustay behoudt zich het recht voor om te verzoeken om nadere informatie in relatie tot de aard van een claim en kan, indien nodig, je vragen om je identiteit te verifiëren.

Nustay's beleid met betrekking tot claims van derden dat de inhoud van de Site, inclusief de inhoud van alle Inzendingen, inbreuk maakt op de auteursrechten die in handen zijn van deze derde, kan je hierboven vinden in het onderdeel Copyright Klachtenbeleid van deze Gebruiksvoorwaarden.

Privacy

Je bevestigt dat je het Nustay Privacybeleid hebt gelezen en begrepen en hiermee akkoord gaat, waarbij de voorwaarden hierin zijn opgenomen, en je gaat ermee akkoord dat de voorwaarden van een dergelijk beleid voor jou redelijk en billijk zijn.

Geen Garanties

Tenzij een Provider anders is overeengekomen, worden alle producten, diensten, advies, merchandise en informatie die via deze site worden aangeboden "zoals het is" of "zoals beschikbaar" zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, anders dan die opgelegd door de wet, inclusief maar niet beperkt tot, garanties van titel of impliciete garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Zonder beperking van het bovenstaande wordt geen vertegenwoordigingsgarantie, voorwaarde of garantie gegeven door de Nustay Bedrijven (i) met betrekking tot de aanvaarding van een aanvraag; (Ii) dat een gebruiker de laagst mogelijke prijs voor producten en / of diensten die beschikbaar zijn via deze site zal ontvangen; (Iii) met betrekking tot de beschikbaarheid van de producten en / of diensten via deze site of, in voorkomend geval, bij een van de deelnemende wederverkoper of locatie van de wederverkoper; (Iv) dat het gebruik van deze site en alle software, producten of diensten in verband met deze Site foutloos zijn; (V) met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de site; (Vi) met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van de informatie, inhoud, gegevens, service, advies of koopwaar verstrekt of beschikbaar gesteld via deze site; (Vii) met betrekking tot de juistheid of de inhoud van hotel ratings op deze site, die alleen zijn bedoeld als algemene richtlijnen of (viii) met betrekking tot het presteren of niet-presteren van deze site, waaronder, maar niet beperkt tot, enige prestatie of niet- prestaties in verband met of als gevolg van het tijdsverloop. Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van deze site op eigen risico is. Wijzigingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie op de site. De Nustay bedrijven en / of respectievelijk hun Providers kunnen ten alle tijde verbeteringen en / of veranderingen aanbrengen op deze site

Algemene beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZULLEN DE NUSTAY BEDRIJVEN , DE NUSTAY PARTNERS EN HUN RESPECTIEVELIJKE PROVIDERS NOOIT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OP BASIS VAN CONTRACT, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OF MET EEN VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE SITE, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN OF DIENSTEN VIA DEZE SITE VERKREGEN OF ANDERSZINS VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEBRUIK, DATA, WINST, BESPARINGEN OF KANSEN), ZELFS ALS EEN DERGELIJKE PARTIJ OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES.

De hotels en andere leveranciers die reizen of andere diensten via de Site aanbieden zijn onafhankelijke contractanten en geen agenten of werknemers van de Nustay Bedrijven en de Nustay Affiliates. De Nustay Bedrijven en de Nustay Affiliates zijn niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten, omissies, verklaringen, garanties, overtredingen of nalatigheid van dergelijke hotels en andere leveranciers of voor persoonlijk letsel, dood, materiële schade, of andere schade of kosten die daaruit voortvloeien . Verder aanvaarden de Nustay Bedrijven en de Nustay Affiliates geen verantwoordelijkheid voor en geven geen vergoeding in het geval van eventuele schade en / of vertraging als gevolg van Provider annuleringen, overboekingen, tekorten, ziekte, diefstal, arbeidsconflicten, machinebreuk, in quarantaine , overheidsbeperkingen, het weer of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Nustay Bedrijven of de Nustay Affiliates. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele bijkomende kosten, verzuim, vertragingen, omleidingen of handelingen van een overheidsinstantie. De Nustay Bedrijven en de Nustay Affiliates zijn niet verantwoordelijk voor schending van een garantie voor de Provider, waaronder, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van geschiktheid voor een bepaald doel of van verkoopbaarheid; noch zijn de Nusta Bedrijven of de Nustay Affiliates verantwoordelijk voor enig ander wangedrag van een Provider (met inbegrip van alle aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad), met betrekking tot alle producten en / of diensten die beschikbaar zijn via deze site. De Nustay Bedrijven en de Nustay Partners zijn niet verantwoordelijk als een Provider nalaat te voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden, noch voor een Provider die nalaat om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, waaronder, zonder beperking, wetten die de verkoop, garantie en het retrouneren van vergankelijkheden. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, ga je ermee akkoord dat je elke claim of oorzaak van de actie die voortvloeit uit of in verband met je toegang tot of gebruik van deze site binnen twee (2) jaar vanaf de datum waarop een dergelijke claim of actie is ontstaan ​​of opgebouwd zal brengen of een dergelijke claim of oorzaak van de actie zal onherroepelijk worden afgewezen.

Behalve met betrekking tot de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel waarvoor geen grenzen zijn, als, ondanks de bovenstaande beperking, de Nustay Bedrijven en de Nustay Affiliates of hun respectievelijke Providers aansprakelijk worden gehouden voor direct verlies of schade op basis van een contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met een van de hierboven beschreven gebeurtenissen, voor de Nustay Bedrijven, de Nustay Affiliates, of hun respectievelijke Providers, zal aansprakelijkheid in geen geval meer bedragen dan, in totaal voor elk evenement of samenhangende reeks van gebeurtenissen, het hoogste van (a) de vergoeding of retributie die je hebt betaald aan Nustay in verband met de transactie (s) op deze Site waarop de vordering ontstaat, of (b) honderd dollar (US $ 100.00). Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten als consument.

De beperking van de aansprakelijkheid weerspiegelt de verdeling van risico's tussen de partijen. De beperkingen genoemd in deze sectie zullen stand houden en worden toegepast, zelfs als een beperkte oplossing vermeld in deze voorwaarden zijn wezenlijke doel niet blijkt te hebben bereikt. De beperkingen van de aansprakelijkheid in deze voorwaarden komen ten goede aan de Nustay Bedrijven en de Nustay Affiliates en / of hun respectievelijke Providers.

Sommige nationale wetten -voor zover deze wetten van toepassing kunnen worden geacht- staan de beperking van de aansprakelijkheid niet toe, dus de voorgaande beperking is wellicht niet op jou van toepassing. Deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden en voorgaande aansprakelijkheidsdisclaimer, hebben geen invloed op dwingende wettelijke rechten die onder de toepasselijke wet niet kunnen worden uitgesloten.

Derden

Als je deze site gebruiken om aanvragen in te dienen voor of ten behoeve van derden ( "Derden"), ben je verantwoordelijk voor eventuele fouten in de nauwkeurigheid van de informatie in verband met een dergelijk gebruik. Daarnaast moet je de derde partij op de hoogte brengen van alle Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle producten of diensten verkregen via deze site, met inbegrip van alle regels en beperkingen die daarop van toepassing zijn.

Schadeloosstelling

Je stemt toe in het verdedigen en vrijwaren van Nustay Bedrijven, de Nustay Affiliates, en / of hun respectievelijke leveranciers en hun functionarissen, directeuren, werknemers en agenten van en tegen alle claims, rechtsvorderingen, eisen, terugvorderingen, verliezen, schade, boetes , boetes of andere kosten en uitgaven van welke aard dan inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, aangeboden door derden als gevolg van:

 1. Jouw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen
 2. Overtreding van een wet of de rechten van een derde partij
 3. Je gebruik van deze Site of
 4. Je gebruik van deze site voor of ten behoeve van een derde

Links naar andere websites en services

Voor zover deze website links bevat naar externe diensten en middelen die worden uitgevoerd door andere partijen dan Nustay, alle bedenkingen over dergelijke diensten of middelen moeten worden gericht aan de externe dienst of aanbieder. Dergelijke links zijn uitsluitend bedoeld ter referentie. Geen van de Nustay Bedrijven en de Nustay Affiliates vertegenwoordigt, waarborgt of garandeert de juistheid of volledigheid van de informatie of inhoud op de websites van deze externe diensten en middelen en is niet verantwoordelijk voor uw gebruik van dergelijke websites. De externe diensten en middelen houden op geen enkele wijze verband met Nustay en zijn noch haar medewerkers, noch agenten. De vermelding van links naar dergelijke websites door Nustay impliceert geen goedkeuring van het materiaal op die websites of enige samenwerking met de exploitanten ervan.

Gebruiksvoorwaarden

De toegang van de Gebruiker tot de gehele site of een deel van deze site kan op elk gewenst moment worden beëindigd of opgeschort, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van reden.

Betaalmethoden

Alle reserveringsaanvragen moeten met een creditcard worden ingediend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Diversen

De kopteksten in deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen voor het gemak en kunnen op geen enkele wijze de voorwaarden en bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden beperken of anderszins definiëren. Geen van de Nustay Ondernemingen of de Nustay Affiliates is verantwoordelijk voor eventuele fouten of vertragingen in het reageren op een aanvraag als gevolg van een onjuist e-mailadres door jou verstrekt, of door andere technische problemen buiten hun invloedssfeer. Nustay mag, en jij mag niet, rechten, plichten of verplichtingen hieronder toewijzen, overdragen, uitbesteden of delegeren. Je stemt ermee in dat er geen samenwerkingsverband, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen jou en de Nustay Bedrijven of van de Nustay Affiliates als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van deze site

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Voor problemen met de klantenservice, neem contact via info@nustay.com

Volledige overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden, samen met het Privacybeleid en de bepalingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de gehele overeenkomst (gezamenlijk de "Overeenkomst") tussen u en Nustay met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere afspraken of overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) met betrekking tot het onderwerp, en kunnen niet worden gewijzigd of aangepast, behalve schriftelijk of door het maken van dergelijke wijzigingen of aanpassingen op deze site. Niets in deze clausule zal aansprakelijkheid voor fraude beperken of uitsluiten. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke opzegging in elektronische vorm is ontvankelijk in een gerechtelijke of administratieve procedure op grond van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en verslagen die oorspronkelijk gegenereerd en gehouden zijn in gedrukte vorm. Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, waaronder, maar niet beperkt tot, de afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperking hierboven uiteengezet, dan wordt de ongeldige of onuitvoerbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de intentie van de oorspronkelijke bepaling en de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen zullen op geen enkele wijze worden aangetast of beïnvloed.

Prijzen

Prices are dynamic and vary based on the date of booking, length of stay and hotel class. There is no guarantee that prices displayed in search results will be available until they are booked.

Je erkent dat de autoriteiten in bepaalde landen bepaalde aanvullende belastingen (toeristenbelasting, etc), die ter plaatse te worden betaald, kunnen opleggen. Je bent als enige verantwoordelijk voor het betalen van dergelijke aanvullende belastingen.

Je erkent dat wij geen belastingen innen voor afdracht aan de toepasselijke belastingautoriteiten. De hotel Providers factureren ons inclusief, in voorkomend geval, de belastingbedragen. De hotel Providers maken de toegepaste belastingen over aan de van toepassing zijnde belastingjurisdicties. De belastingen, die wij in rekening brengen op prepaid hotel transacties, vertegenwoordigen de geschatte belastingen (bijvoorbeeld verkoop en het gebruik, de bezetting, de kamer belasting, accijns, belasting over de toegevoegde waarde, etc) die we betalen aan de hotelaanbieder voor de verschuldigde belastingen op de kamerhuur. Ze vertegenwoordigen niet de inning van belastingen van u door ons om over te maken naar de toepasselijke fiscale autoriteiten. Het werkelijke belastingbedrag wat door ons aan de leveranciers van het hotel wordt betaald kan afwijken van het bedrag op de belastingteruggave, afhankelijk van de tarieven, belastbaarheid, enz. die van kracht zijn op het moment van het daadwerkelijke gebruik van het hotel door onze klanten. We houden vast aan onze servicekosten als compensatie voor het beheer van uw reservering. Onze servicekosten variëren op basis van het bedrag en het type hotelreservering.

De Nustay Bedrijven treden niet op als co-leverancier met de Provider bij wie we onze Gebruikers reisarrangementen boeken of reserveren. De belastbaarheid en de belastingtarieven verschillen sterk per locatie.

Hotel Boekingsbeperkingen

Hotels die via Nustay geboekt worden, vallen onder de aangegeven regels van het desbetreffende hotel. De volgende beperkingen gelden voor alle tarieven die op de site van Nustay staan:

 1. Alle boekingen zijn definitief en kunnen niet worden geannuleerd of terugbetaald, tenzij anders vermeld in de annuleringsvoorwaarden voor elke kamer. Overstappen naar een andere aanbieder is bij uitzondering mogelijk. Onze klantenservice zal proberen om u hierbij te helpen.
 2. Indien u boekt zal het volledige bedrag van uw creditcard worden afgeschreven, ook al maakt u geen gebruik van de boeking.
 3. Boekingen die via de site gemaakt worden, komen niet in aanmerking voor extra hotelaanbiedingen of aanbiedingen voor trouwe leden.
 4. Voor boekingen via Nustay geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.
 5. Bij het inchecken dient u een geldig legitimatiebewijs en een creditcard op uw naam te kunnen tonen (de eisen aan de hoogte van het beschikbare krediet kunnen per hotel variëren). Creditcards met onvoldoende saldo/krediet worden niet geaccepteerd.
 6. De prijzen op Nustay zijn exclusief bijzondere kosten die door de hotels bij het uitchecken worden berekend (zoals de kosten van energieverbruik, congreskosten, resortbijdragen en parkeergelden). Gasten dienen deze kosten bij het uitchecken aan het hotel te betalen.
 7. Het type bed is gebaseerd op de beschikbaarheid van het hotel bij het inchecken en kan niet worden gegarandeerd. Ons team zal er alles aan doen om aan je verzoeken te voldoen.

Toepasselijk recht en plaats

Deze site en alle gerelateerde sites wordt beheerd vanuit Nustays kantoren in Denemarken. Door deze site of gelieerde sites te bezoeken, ben je het ermee eens dat de statuten en de wetten van het Koninkrijk Denemarken, zonder te letten op de principes van internationaal privaatrecht en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen, van toepassing zijn op alle zaken met betrekking tot het gebruik van deze site en de aankoop van producten en diensten die beschikbaar zijn via deze site. Je gaat akkoord en onderwerpt je hierbij aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie en locatie van elke bevoegde rechtbank binnen het Koninkrijk Denemarken met betrekking tot dergelijke zaken.

Dienstverlener

De Nustay Bedrijven en de Nustay Affiliates faciliteren uitsluitend voor de aanbieders. Dat wil zeggen dat de Nustay Bedrijven en de Nustay Affiliates de producten of diensten niet in onze eigen naam verkopen. Dus de Nustay Bedrijven en de Nustay Affiliates zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de aanbieders van producten en diensten die worden aangeboden via deze site of voor hulp bij het uitvoeren van commerciële transacties via deze site, inclusief en zonder beperking de verwerking van de reserveringsverzoeken.

Alle claims moeten dus rechtstreeks worden gericht aan de aanbieders van de producten en diensten die op deze site gefaciliteerd worden.

Beste prijsgarantie

Wij garanderen u dat wij 5 *, 4 * of 3 * hotels in elke grote stad of andere locatie tegen een lagere prijs kunnen aanbieden. Zo niet, dan zullen we het verschil terugbetalen. Om deze garantie te krijgen, dient u uw profiel voor 90% in te vullen.

Onder grote stad of populaire (vakantie)bestemming wordt verstaan: een van de 100 meest populaire Europese bestemmingen die mensen jaarlijks bezoeken. Het aanbod van een andere aanbieder moet inclusief alle belastingen en overige kosten zijn en het hotel moet beschikbaar zijn op het moment dat u bij Nustay boekt. Bovendien moet het aanbod controleerbaar zijn.

Om te bewijzen dat een concurrerende website nog lagere prijzen aanbiedt, moet je schermafbeeldingen meesturen van de prijs, samen met een schermafbeelding van de in- en uitcheckdatum, de datum van de aanbieding en het type kamer van het hotel. Stuur ook een link naar de site van de concurrent naar Nustay.

Alle prijzen op Nustay zijn inclusief belastingen en overige kosten.

Als u aanspraak wilt maken op een vergoeding, kunt u een mailtje sturen aan: guarantee@nustay.com